Home
HomeDienstenOpdrachtgeversMedewerkersContact

Beschrijvende statistiek

  • tabellen met kengetallen (bv. gemiddelde, spreiding, mediaan, betrouwbaarheidsintervallen)
  • grafieken en diagrammen

Statistische analyses (breed scala aan statistische methoden):

  • analyse van kruistabellen
  • correlatie- en regressieanalyse
  • variantie-analyse
  • schaalanalyses op vragenlijsten (onder andere betrouwbaarheidsanalyse, factoranalyse, eendimensionale schaalanalyse)
  • nonparametrische analyses
  • geavanceerde statistische analyses (multilevel analyse, survivalanalyse, longitudinale data analyse)

< terug

Leveringsvoorwaarden